Uzdolnienie

 Uzdolnienie – jest naturalną łatwością do czegoś. Jest intuicyjnym poczuciem czy pojęciem, czym ta rzecz jest, jak działa i jak jej używać.  

Metastan

To cecha ludzi doświadczających uskrzydlenia – stan, w którym pomysły przychodzą szybciej, jakbyś czerpał ze źródła, które czyni wykonanie zadania znacznie łatwiejszym. Masz więc prawdziwe poczucie, że pomysły przepływają przez Ciebie i wypływają z Ciebie – że jesteś w pewnym sensie dla nich kanałem.  

Szczęściarze

Szczęściarze mają w zwyczaju maksymalizować możliwości. Są mistrzami w kreowaniu, zauważaniu i działaniu względem tych możliwości, kiedy się natrafiają. Po drugie, mają w zwyczaju bardzo uważnie słuchać intuicji i wykonywać ćwiczenia (takie jak medytacja), opracowane w celu rozwijania intuicyjnych zdolności. Trzecią zasadą jest, że szczęściarze oczekują, że im się poszczęści, tworząc serię samospełniających się przepowiedni, bo idą w świat oczekując pozytywnych rezultatów. Na koniec, szczęściarze cechują się nastawieniem, które pozwala im obrócić pecha w szczęście. Definicja za psychologiem Richardem Wisemanem, „The Luck Factor”.

Uskrzydlenie

 Uskrzydlenie (przepływ, flow) – być uskrzydlonym to znajdować się głęboko w sercu Żywiołu. Wchodzimy w stan głębokiego skupienia. Żyjemy chwilą. Zatracamy się w doświadczeniu i dajemy z siebie wszystko. Zmienia się oddech, umysł łączy się z ciałem i czujemy się wciągani z lekkością do serca Żywiołu.

– inaczej przepływ, flow – dr Mihaly Csikszentmihalyi – stan umysłu, kiedy świadomość jest harmonijnie ułożona, a ludzie chcą podążać za tym, cokolwiek robią, dla samej tej rzeczy. Przepływ przychodzi, kiedy energia psychiczna – lub uwaga – jest inwestowana w realny cel i kiedy umiejętności odpowiadają możliwościom działania. Realizowanie celu wprowadza porządek w świadomości, ponieważ osoba musi skoncentrować uwagę na zadaniu, które właśnie wykonuje i w jednej chwili zapomina o wszystkim innym. Definicja za: dr Mihaly Csikszentmihalyi, „Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia”.

Historie olśnienia

Historie ludzi, którzy dotarli do wysokich poziomów osiągnięć i osobistej satysfakcji dzięki odkryciu tego, co naturalnie robią dobrze i co rozpala ich pasje. Historie te zawierają często pewien rodzaj objawienia, w pewien sposób dzielą świat na przed i po. Olśnienia zupełnie zmieniły życie tych ludzi, nadając im kierunek i cel, i ogarnęły ich jak nic innego.  

Inteligencja

Natura inteligencji zawsze była kontrowersyjna kwestią, szczególnie wśród specjalistów, którzy poświęcili życie rozważaniom na jej temat. Nie zgadzają się odnośnie tego, czy ona jest, kto ją ma ani ile jej jest. Istnieje bardzo wiele teorii, które mówią, że inteligencja to coś znacznie więcej niż to, co test IQ mógłby zmierzyć w najśmielszych marzeniach.

Wydaje się, że ludzka inteligencja ma co najmniej trzy główne cechy.

  1. Pierwszą jest to, że jest nadzwyczajnie zróżnicowana. Zróżnicowanie inteligencji jest jednym z głównych filarów Żywiołu.

  2. Drugą cechą inteligencji jest to, że jest ogromnie dynamiczna.
  3. Trzecią cechą inteligencji jest to, że jest absolutnie wyróżniająca. Poprawnym pytaniem nie jest więc: jak bardzo jesteś inteligentny?, ale: w jaki sposób jesteś inteligentny?

Kreatywność

 Kreatywność  jest umiejętnością. Jest najmocniejszym przykładem dynamicznej natury ludzkiej inteligencji. Jest wyjściem poza wyobraźnię, ponieważ wymaga tego, żeby daną rzecz rzeczywiście wykonać, a nie tylko leżeć i myśleć o niej. Twórcza praca sięga głęboko do intuicyjnych i nieświadomych obszarów naszego umysłu oraz do naszych serc i uczuć. Ludzie, którzy pracują twórczo, mają z reguły coś wspólnego: kochają środki wyrazu, którymi pracują.

William James wyraził to w ten sposób: Największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że istoty ludzkie mogą zmienić swoje życie poprzez zmianę postawy swojego umysłu. (…) Jeśli zmienisz swój umysł, możesz zmienić swoje życie. To jest prawdziwa potęga kreatywności i prawdziwa obietnica znalezienia się w swoim Żywiole.  

Żywioł

Żywioł jest miejscem, w którym spotykają się Twoje naturalne uzdolnienia i osobiste pasje. Żywioł ma dwie podstawowe cechy i są dwa warunki, by się w nim znaleźć. Cechami są uzdolnienie i pasja. Warunkami są postawa i możliwości. Kolejność jest taka: Pojąłem to. Kocham to. Chcę tego. Gdzie to jest?